El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca:
Extensió (km2): 39.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 23.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones:
Nre. d'hòmens:
Xifra de població: 6390
Nre. de llars:
Densitat de població: 163.85 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional m2
Supermercats m2
No Alimentació
Vestit i Calçat m2
Llar m2
Resta no alimentació m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
10.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE:
Nre. de IAE comercials:
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal: MERCADILLO SEMANAL.
LUNES.
Nre. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

Els nostres serveis

bàner atractividad comercial bàner via plan bàner encerta

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
© 2015 - Ajuntament de Nàquera - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball